Stefanova & Tochkov

lawyers

Наказателно право

Адвокатската кантора предлага процесуално представителство и консултации в областта на наказателното право и процес:

• защита при налагане на мерки за процесуална принуда (задържане под стража, домашен арест, отстраняване от длъжност и др., предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс)
• сезиране на Европейския съд по правата на човека в Страсбург в случаи на незаконно лишаване от свобода

• сезиране на Европейския съд по правата на човека в Страсбург при нарушения на забраната за нечовешко и унизително отношение по време на полицейски акции и при изтърпяване на мярка за неотклонение „задържане под стража“
• защита на обвиняеми лица по досъдебни производства
• защита пред съда по наказателни дела от общ и от частен характер
• сезиране на Европейския съд по правата на човека в Страсбург в случаите на засягане правото на справедлив съдебен процес в наказателно-правен аспект
• съдействие за прилагане правото на Европейския съюз в наказателни производства, включително искания за преюдициални запитвания пред Съда на Европейския съюз в Люксембург
• защита и помощ в наказателни дела с трансграничен характер
• представителство на пострадали от престъпления
• предявяване на граждански искове за обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди от престъпления
• обжалване на наказателни постановления по административен и съдебен ред
• дела за реабилитация на осъдени лица

Кантората има дългогодишен опит в изготвянето на жалби пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург и представителство по всички процедури пред този съд. Постановените по част от тях решения на Европейския съд са довели до промени в закони и практики, засягащи основни човешки права.