Stefanova & Tochkov

lawyers

Данъчни декларации в САЩ

В резултат на все по-широкообхватното данъчно законодателство на САЩ, увеличаващ се процент чуждестранни физически и юридически лица имат задължения за ежегодно подаване на изискуема данъчна информация.

През 2010 г. американското правителство прие много по-стриктни задължения за деклариране на финансови активи в чужди държави, чрез приемането на Акта за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (Foreign Account Tax Compliance Аct – FATCA). Самото приложение на акта започна през 2013 г., а от 2015 г. по нормативен ред българските власти съдействат на американските относно предоставяне на нужната им информация. Този акт изисква всички лица от САЩ (американски данъкоплатци), включително и тези живеещи в чужбина, да подават до Агенцията за предотвратяване на финансови престъпления (Finanical Crimes Enforcement Network – FINCEN) към Министерство на финансите в САЩ (Department of Treasury), годишни отчети за финансовите си сметки извън САЩ, както и да подават до Агенцията за вътрешни приходи на САЩ (Internal Revenue Service) информация относно финансовите си активи извън граница. Законът, от друга страна, изисква от финансови институции извън САЩ да проверяват периодично базите си с данни за индиции, че техен клиент е американски данъкоплатец, след което да информират Министерство на финансите в САЩ (U.S. Department of Treasury) относно активите на лицето – физическо или юридическо лице, както и относно личните му данни. Ако службите на САЩ установят неспазване на изискванията на Закона за докладване на финансовите активи в чужди държави, на задълженото лице могат да бъдат наложени високи глоби, достигащи до 50 000 американски долара.

Съгласно разпоредбите на FATCA и на други данъчни закони в САЩ, множество физически и юридически лица, свързани със САЩ, макар и пребиваващи в други държави, имат задължения за деклариране пред властите в САЩ на приходите и финансовите си активи в чужбина, и в частност в България.

Във връзка с описаните данъчни изисквания, през последните години се наблюдава рязко увеличение на отказите от американско гражданство при лица с двойно гражданство. В партньорство със счетоводна къща в САЩ, асистираме на клиентите си – физически и юридически лица, при подаване на всички видове задължителна данъчна документация пред властите в САЩ.