Stefanova & Tochkov

lawyers

Права на човека

Екипът на кантората притежава дългогодишна специализация в защита правата на човека, която успешно прилага пред националните и международни съдилища, правозащитните органи и организации:

• Подаване на жалба пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург и процесуално представителство в хода на всички процедури пред този съд;
• Изготвяне на искания за interim measures (спешни мерки за защита) до Съда в Страсбург;
• Процесуално представителство по искове за вреди, причинени от държавни органи (дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди);
– Процесуално представителство в процедурата по чл.60а от Закона за съдебната власт – заявления от вреди, причинени от нарушаване на правото на „разумен срок“;
• Процесуално представителство при административната и съдебна процедура по Закона за защита от дискриминация;
• Дела по специалните текстове на Закона за изпълнение на наказанията и задържането по стража за вреди от условията, при които се изтърпява наказанието „лишаване от свобода“ и мярката за неотклонение „задържане под стража“
• Производства по специалните текстове на Закона за изпълнение на наказанията и задържането по стража относно задължаване на органите по изпълнение на наказанията да извършат определено действие или да се въздържат от определено действие;
• Представителство пред Комитета по правата на човека към ООН по жалби за нарушения на Международния пакт за граждански и политически права