Stefanova & Tochkov

lawyers

Адвокат Снежана Стефанова

Адвокат Снежана Стефанова е завършила Пловдивския уноверситет „Паисий Хилендарски“, Юридически факултет – Магистър по право, 1994 – 1999 г.

От 2000 г. до настоящия момент е адвокат в Адвокатска колегия Пловдив

Адвокат Стефанова е специализирала в представителство пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Тя е адвокат по над 100 жалби пред Европейския съд. Постановените по част от тези дела решения са довели до значителни промени в българското законодателство, съдебни и административни практики.

Лектор към Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Управител на Фондация „Правна алтернатива“

Ръководител на десетки правозащитни проекти на Фондация „Асоциация за европейска интеграция и права на човека“

Асоцииран адвокат в Адвокатско дружество „Екимджиев и партньори“

Осъществява процесуално представителство пред националния съд по наказателни, административни и граждански дела.

С опит по дела пред Комитета по правата на човека към ООН.

Автор на юридически анализи и коментари в специализирана юридическа литература относно съответствието на българското законодателство и практики с европейските правозащитни стандарти.

Адвокат Венцислав Точков

Адвокат Венцислав Точков е завършил е висше юридическо образование в Юридическия факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и последваща следдипломна квалификация по Право на ЕС в Софийски университет „Св.Климент Охридски“.

Адвокат Точков също така е завършил и висше финансово образование в University of Washington, гр.Сиатъл, САЩ.

Работил е в Bank of America, гр.Сиатъл, САЩ, където е изпълнявал и нотариални функции за щата Вашингтон.

Бил е асоцииран адвокат към Адвокатско дружество „Екимджиев и партньори“ – гр.Пловдив.

През 2015 г. номиниран за дело на годината в годишните награди „Темида-цената на истината“.

През 2016 г. печели 1-во място, в категория „Дело на годината“, в годишните награди на вестник Стандарт.

Член е на консултативния експертен съвет към водещата международна правозащитна организация Fair Trials International.

Осъществява процесуално представителство пред националните съдилища по наказателни, граждански и административни дела.